HTML là gì ?

20 Sep

html5

HTML là từ viết tắt tiếng Anh của Hyper Text Markup Language tạm dich là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
Continue reading

Advertisements